la 21.5.2016 klo 12:00
Ydinfysiikka – lasten leikkiä


Jyväskylän yliopiston tiedemuseon pro gradu -näyttelysarjan näyttely pohjautuu Matti Väisäsen fysiikan pro gradu -tutkielmaan Luonnontieteellisen tiedon luonteen tutkiva oppiminen luokanopettajakoulutuksessa. Väisänen on saanut matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran hallituksen myöntämän lukuvuoden 2014–2015 parhaan matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen alan pro gradu -tutkielman palkinnon.

Näyttelyn keskeisenä teemana on sattuma ja satunnaisuus. Luonnontieteellisen tutkimuksen ytimessä vallitsevaa kaoottisuutta tarkastellaan sekä osana arkista kielenkäyttöä että tilastollista päättelyä. Samassa yhteydessä ajaudutaan käsittelemään myös havainnon ja päätelmän eroa. Konkretiaa tarkasteluun tuovat Juho Jussilan Fortuna-peli sekä Matti Väisäsen tutkiva oppimistyö Fortuna.

Matti Väisäsen pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin luonnontieteiden luonteen tutkivaa oppimista. Kokeellisen tutkimusasetelman käsittelynä käytettiin kahta strukturoitua tutkivaa oppimistyötä, joista toinen oli tässäkin näyttelyssä esillä oleva Fortuna. Fortuna-työ perustuu Ernest Rutherfordin 1900-luvun alussa johtamaan, atomin rakenteen tuntemusta merkittävästi eteenpäin vieneeseen kokeeseen, missä kulta-atomeja pommitettiin alfa-hiukkasilla. Fortuna-työssä pyritään selvittämään atomia miljardi kertaa suuremman kappaleen ominaisuuksia pommittamalla sitä pienillä metallikuulilla.